Pin-Yi Ko
Name: Pin-Yi Ko
Country: China
Matches: 73
Wins: 52
Rating: 71%
Game Event Winner Score Loser
2017 U.S.Open Jayson Shaw 11-10 Pin-Yi Ko
2017 U.S.Open Pin-Yi Ko 11-1 Damianos Giallourakis
2017 U.S.Open Jiaqing Wu 11-6 Pin-Yi Ko
2017 World Championship Roland Garcia 11-8 Pin-Yi Ko
2017 World Championship Pin-Yi Ko 9-6 Fawaz Al Rashedi
2017 World Championship Pin-Yi Ko 9-8 Luu Minh Phuc
2017 World Championship Pin-Yi Ko 11-3 Maximilian Lechner
2017 World Championship Pin-Yi Ko 11-4 Chih Nien Rong
2016 Derby City Classic Pin-Yi Ko - Mark Tadd
2016 Derby City Classic Pin-Yi Ko - Roger Goodman
2016 Derby City Classic Pin-Yi Ko - Marc Vidal
2016 Derby City Classic Pin-Yi Ko - Kevin Nicolas
2016 Derby City Classic Pin-Yi Ko - Yu Hsuan Cheng
2016 Derby City Classic Pin-Yi Ko - Danny Olson
2016 Derby City Classic Pin-Yi Ko - Joshua Oneal
2016 Derby City Classic Francisco Bustamante - Pin-Yi Ko
2016 Derby City Classic Jason Klatt - Pin-Yi Ko
2016 Derby City Classic Pin-Yi Ko - Steve Hancock
2016 Derby City Classic Pin-Yi Ko - Bobby McGrath
2016 Derby City Classic Jayson Shaw - Pin-Yi Ko
2016 Derby City Classic Shane McMinn - Pin-Yi Ko
2016 Derby City Classic Pin-Yi Ko - Rusty Hodgson
2016 Derby City Classic Pin-Yi Ko - Stan Bennett
2016 Derby City Classic Pin-Yi Ko - Ronnie Wiseman
2016 Derby City Classic Pin-Yi Ko - Juan Mendoza
2016 Derby City Classic Pin-Yi Ko - John Lankswert
2016 Derby City Classic Gabe Owen - Pin-Yi Ko
2016 Derby City Classic Bigfoot Challenge Francisco Bustamante 11-8 Pin-Yi Ko
2016 Turning Stone Classic XXV Pin-Yi Ko 9-1 Joe Dioguardi
2016 Turning Stone Classic XXV Pin-Yi Ko 9-4 Karen Corr
2016 Turning Stone Classic XXV Erik Hjorleifson 9-7 Pin-Yi Ko
2016 Turning Stone Classic XXV Pin-Yi Ko 9-7 Paul Dryden
2016 Turning Stone Classic XXV Pin-Yi Ko 9-4 Jean Therriault
2016 Turning Stone Classic XXV Pin-Yi Ko 9-3 Tom D'Alfonso
2016 Turning Stone Classic XXV Mike Dechaine 9-7 Pin-Yi Ko
2015 U.S.Open Kenichi Uchigaki 11-10 Pin-Yi Ko
2015 U.S.Open Pin-Yi Ko 11-5 Chris Bruner
2015 U.S.Open Pin-Yi Ko 11-7 Billy Thorpe
2015 U.S.Open Karen Corr 11-4 Pin-Yi Ko
2015 World Championships Pin-Yi Ko 11-10 Alexander Kazakis
2015 World Championships Pin-Yi Ko 11-3 Ruben Bautista
2015 World Championships Pin-Yi Ko 11-9 Carlo Biado
2015 World Championships Pin-Yi Ko 11-2 Ping Chung Ko
2015 World Championships Pin-Yi Ko 11-5 Irsa Nasution
2015 World Championships Pin-Yi Ko 11-7 Ching-Shun Yang
2015 World Championships Pin-Yi Ko 11-7 Justin Campbell
2015 World Championships Pin-Yi Ko 13-11 Shane Van Boening
2015 World Championships Pin-Yi Ko 11-7 Chia-Ching Wu
2015 World Championships Pin-Yi Ko 11-6 John Morra
2015 World Championships Pin-Yi Ko 11-9 Warren Kiamco
2015 World Championships Pin-Yi Ko 11-4 Carlo Biado
2014 World Championships Carlo Biado 11-7 Pin-Yi Ko
2014 World Championships Pin-Yi Ko 11-10 Naoyuki Oi
2014 World Championships Pin-Yi Ko 11-3 Sundeep Gulati
2013 World Championships Pin-Yi Ko 11-2 Seung-Woo Ryu
2013 World Championships Pin-Yi Ko 11-8 Mika Immonen
2013 World Championships Antonio Gabica 11-9 Pin-Yi Ko
2012 U.S.Open Pin-Yi Ko 11-3 Reinaldo Dendeariarena
2012 U.S.Open Pin-Yi Ko 11-0 Jason Michas
2012 U.S.Open Pin-Yi Ko 11-7 Marc Vidal
2012 U.S.Open Pin-Yi Ko 11-8 Karl Boyes
2012 U.S.Open Pin-Yi Ko 11-3 Hanni Al-Howri
2012 U.S.Open Raj Hundal 11-4 Pin-Yi Ko
2012 U.S.Open David Alcaide 11-7 Pin-Yi Ko
2012 World Championships Pin-Yi Ko 9-7 Jalal Yousef
2012 World Championships Haitao Liu 9-8 Pin-Yi Ko
2012 World Championships Pin-Yi Ko 9-2 Niels Feijen
2012 World Championships Pin-Yi Ko 9-5 Raymund Faraon
2012 World Championships Pin-Yi Ko 11-6 Huidji See
2012 World Championships Darren Appleton 11-9 Pin-Yi Ko
2012 World Championships Pin-Yi Ko 11-9 Jundel Mazon
2012 World Pool Masters Wojciech Szewczyk 8-7 Pin-Yi Ko
2008 World Pool Masters Mika Immonen 8-4 Pin-Yi Ko
Close